شرکت بنیز نهاده ایرانیان

درباره بنیز نهاده

تولید کود بعنوان بخش نهاده در شرکت بنیز تجهیز که فعالیت ان تامین تجهیزات ابیاری و راه اندازی سامانه های تحت فشار ابیاری بود با دو بخش کودهای پودری کامل ماکرو و میکرو و کودهای مایع نوین در سال 1393 راه اندازی گردید و بسرعت به یک فعالیت محوری در هلدینگ بنیز تکامل یافت. کودهای تولیدی شرکت مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت و تولیدات هم بشکل کیفی و کمی توسعه یافت و متنوع گردید. این تنوع بر اساس ضرورت بازار مصرف و نیازهای کشاورزان در محصولات مختلف زراعی و باغی تکوین گردید به طوری که تاکنون رضایت مصرف کننده گان را بهمراه داشته و محصولات کودی ان به عنوان برند های شناخته شده کشور در آمده است.

محصولات جدید
ترینوکس منگنز

<p class="office-title" style="box-sizing:border-box;background:rgb(255, 255, 255);font-size:14px;margin-bottom:0px;padding:5px 0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;color:#808080;line-height:32px;font-family:BYekan, tahoma;text-align:justify;">شرکت تولید کننده:&nbsp;<span style="box-sizing:border-box;background:transparent;margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;display:inline-block;">بنیز نهاده ایرانیان</span></p><span style="box-sizing:border-box;background:rgb(255, 255, 255);font-size:13px;margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;display:inline-block;font-family:BYekan, tahoma;text-align:justify;">کود کمپلکس (کلاته) منگنز مایع ترکیبی پایدار &nbsp;از 8% منگنز می باشد.<br style="box-sizing:border-box;" />کود کمپلکس منگنز مایع با میزان عملکرد برابر با کودهای با پایه بنیان EDDHA، همچنین ماندگاری بالا مکمل مناسبی برای استفاده در خاکهای آهکی و قلیایی با PH بالا است که بصورت خاکی یا کود آبیاری استفاده می شود.<br style="box-sizing:border-box;" />کود ریز مغذی ترینوکس منگنز ترکیبی ایده ال برای رفع سریع کمبود منگنز با قابلیت محلول پاشی و مصرف خاکی مقاوم به pH &nbsp;بالای خاک های آهکی است کود ترینوکس منگنز بسیار با دوام در گیاه با قابلیت اختلاط با انواع کودها EDDHA، همچنین ماندگاری بالا مکمل مناسبی برای استفاده در خاکهای آهکی و قلیایی با PH بالا است که بصورت خاکی یا کود آبیاری استفاده می شود.</span><br style="box-sizing:border-box;color:#727171;font-family:BYekan, tahoma;font-size:13px;text-align:justify;background-color:#ffffff;" /><span style="box-sizing:border-box;background:rgb(255, 255, 255);font-size:13px;margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;display:inline-block;font-family:BYekan, tahoma;text-align:justify;">بسته بندی:</span><span style="box-sizing:border-box;background:rgb(255, 255, 255);font-size:13px;margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;display:inline-block;font-family:BYekan, tahoma;text-align:justify;">در گالن های 1، 5 و 20 لیتری ارائه می شود.</span>

#
کود مایع میکرونوا

<p style="box-sizing:border-box;background:rgb(255, 255, 255);font-size:14px;margin-bottom:0px;padding:5px 0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;color:#808080;line-height:32px;font-family:BYekan, tahoma;text-align:justify;">شرکت تولید کننده:&nbsp;<span style="box-sizing:border-box;background:transparent;margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;display:inline-block;">بنیز نهاده ایرانیان</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing:border-box;background:rgb(255, 255, 255);font-size:13px;margin-bottom:0px;padding:5px 0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;line-height:32px;font-family:BYekan, tahoma;direction:rtl;unicode-bidi:embed;">میکرونوا، عناصر ریزمغذی کلات شده با بنیان &nbsp;EDTA می باشد که غنی شده با 21 اسید آمینه ضروری گیاه و محرک رشد گیاهی است تا اثر تنش های محیطی را بر گیاه کاهش دهد. محرک رشد موجب سبزینگی بیشتر و رشد بهتر گیاه و رنگ پذیری مناسب میوه ها و بهبود دانه بندی در گیاه می شود. میکرونوا تا حد ممکن اسیدی شده تا قابلیت جذب را در هنگام اختلاط با آب های کربناته که دارای pH &nbsp;بالاهستند را افزایش دهد. میکرونوا دارای بالاترین غلظت عناصر میکرو در یک کود مایع می باشد. این محصول قابلیت محلولپاشی برای تمام گیاهان زراعی، باغی، گلخانه و دارویی و فضای سبز را دارد.</p><span style="box-sizing:border-box;background:rgb(255, 255, 255);font-size:13px;margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;display:inline-block;font-family:BYekan, tahoma;text-align:justify;">بسته بندی: &nbsp;در گالن های 1،&nbsp; 5 و 20 لیتری ارائه می شود.<br style="box-sizing:border-box;" />نحوه مصرف: بصورت محلولپاشی و کودآبیاری&nbsp; قابل استفاده است.<br style="box-sizing:border-box;" />تذکر: از اختلاط با کودهای کلسیمی خودداری نمایید. از اختلاط آن با علف کش ها و سایر سموم قارچ کش اجتناب نمایید.<br style="box-sizing:border-box;" />این محصول دارای گواهینامه ثبت مواد کودی از مؤسسه خاک و آب می باشد.</span><p style="box-sizing:border-box;background:rgb(255, 255, 255);font-size:14px;margin-bottom:0px;padding:5px 0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;color:#808080;line-height:32px;font-family:BYekan, tahoma;text-align:justify;">شرکت تولید کننده:&nbsp;<span style="box-sizing:border-box;background:transparent;margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;display:inline-block;">بنیز نهاده ایرانیان</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing:border-box;background:rgb(255, 255, 255);font-size:13px;margin-bottom:0px;padding:5px 0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;line-height:32px;font-family:BYekan, tahoma;direction:rtl;unicode-bidi:embed;">میکرونوا، عناصر ریزمغذی کلات شده با بنیان &nbsp;EDTA می باشد که غنی شده با 21 اسید آمینه ضروری گیاه و محرک رشد گیاهی است تا اثر تنش های محیطی را بر گیاه کاهش دهد. محرک رشد موجب سبزینگی بیشتر و رشد بهتر گیاه و رنگ پذیری مناسب میوه ها و بهبود دانه بندی در گیاه می شود. میکرونوا تا حد ممکن اسیدی شده تا قابلیت جذب را در هنگام اختلاط با آب های کربناته که دارای pH &nbsp;بالاهستند را افزایش دهد. میکرونوا دارای بالاترین غلظت عناصر میکرو در یک کود مایع می باشد. این محصول قابلیت محلولپاشی برای تمام گیاهان زراعی، باغی، گلخانه و دارویی و فضای سبز را دارد.</p><span style="box-sizing:border-box;background:rgb(255, 255, 255);font-size:13px;margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;display:inline-block;font-family:BYekan, tahoma;text-align:justify;">بسته بندی: &nbsp;در گالن های 1،&nbsp; 5 و 20 لیتری ارائه می شود.<br style="box-sizing:border-box;" />نحوه مصرف: بصورت محلولپاشی و کودآبیاری&nbsp; قابل استفاده است.<br style="box-sizing:border-box;" />تذکر: از اختلاط با کودهای کلسیمی خودداری نمایید. از اختلاط آن با علف کش ها و سایر سموم قارچ کش اجتناب نمایید.<br style="box-sizing:border-box;" />این محصول دارای گواهینامه ثبت مواد کودی از مؤسسه خاک و آب می باشد.</span>

#
کالبونوکس

<p style="box-sizing:border-box;background:rgb(255, 255, 255);font-size:14px;margin-bottom:0px;padding:5px 0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;color:#808080;line-height:32px;font-family:BYekan, tahoma;text-align:justify;">شرکت تولید کننده:&nbsp;<span style="box-sizing:border-box;background:transparent;margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;display:inline-block;">بنیز نهاده ایرانیان</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing:border-box;background:rgb(255, 255, 255);font-size:13px;margin-bottom:0px;padding:5px 0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;color:#808080;line-height:32px;font-family:BYekan, tahoma;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;">&nbsp;</p><span style="box-sizing:border-box;background:rgb(255, 255, 255);font-size:13px;margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;display:inline-block;font-family:BYekan, tahoma;text-align:justify;">کلسیم و بور، دو عنصر مهم و اساسی در تقسیم و تمایز سلولی می باشد.<br style="box-sizing:border-box;" />فقدان کلسیم و بور رشد و تمایز سلول های مریستمی را کاهش داده و تشکیل پوست را در میوه ها دچار اختلال می کند. کلسیم و بور نقش اساسی در تلقیح و گرده افشانی موثر داشته و تشکیل میوه را افزایش می دهد. فقدان بور موجب کور شدن و سقط میوه ها شده و کلسیم نیز از ریزش میوه جلوگیری می کند. ترکیب کلسیم و بور به همراه عامل آمینه ای کمپلکس شده با آن در رشد و سایز بندی مناسب میوه موثر بوده و کیفیت و ماندگاری آن را تضمین می کند. کلسیم و بور برای تلقیح مناسب گوجه فرنگی گلخانه ای، و جلوگیری از سقط میوه در خیار گلخانه ای موثر بود و رشد و سفتی بافت میوه توت فرنگی و سیب درختی را افزایش می دهد.<br style="box-sizing:border-box;" /></span><span style="box-sizing:border-box;background:rgb(255, 255, 255);font-size:13px;margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;display:inline-block;font-family:BYekan, tahoma;text-align:justify;"><span style="box-sizing:border-box;background:transparent;margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;display:inline-block;">بسته بندی:</span><span style="box-sizing:border-box;background:transparent;margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;display:inline-block;">در گالن های 1، 5 و 20 لیتری ارائه می شود.</span><br style="box-sizing:border-box;" />نحوه مصرف: بصورت محلولپاشی قابل استفاده است.<br style="box-sizing:border-box;" />تذکر: از مصرف این کود در مناطقی که مسمومیت بور در خاک یا آب وجود دارد یا گیاهانی که به دلیل مصرف زیاد کودهای حاوی بور دچار مسمومیت شده اند از محلول پاشی این کود خودداری نمایید. در زمان گلدهی درختان میوه به خصوص درختان هسته دار نظیر هلو و شلیل از محلولپاشی آن خودداری نمایید.<br style="box-sizing:border-box;" />این محصول دارای گواهینامه ثبت مواد کودی از مؤسسه خاک و آب می باشد.</span>

#
زیبونوکس

<p style="box-sizing:border-box;background:rgb(255, 255, 255);font-size:14px;margin-bottom:0px;padding:5px 0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;color:#808080;line-height:32px;font-family:BYekan, tahoma;text-align:justify;">شرکت تولید کننده:&nbsp;<span style="box-sizing:border-box;background:transparent;margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;display:inline-block;">بنیز نهاده ایرانیان</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing:border-box;background:rgb(255, 255, 255);font-size:13px;margin-bottom:0px;padding:5px 0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;color:#808080;line-height:32px;font-family:BYekan, tahoma;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;">&nbsp;</p><span style="box-sizing:border-box;background:rgb(255, 255, 255);font-size:13px;margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;display:inline-block;font-family:BYekan, tahoma;text-align:justify;">زیبونوکس ترکیبی از روی و بور کمپلکس شده با اتانول آمین می باشد.<br style="box-sizing:border-box;" />بدون ایجاد سوختگی و سوزندگی در سطح برگ و میوه. بور و روی موجود در زیبونوکس برای تکامل میوه ها و اندام های زایشی ضروری بوده و موجب افزایش عیار قند در محصولاتی نظیر چغندرقند می شود. زیبونوکس گیاهان را برای تحمل تنش ها مانند تنش شوری مقاوم می سازد و عملکرد آنها را در شرایط تنش محیطی افزایش می دهد. زیبونوکس محرک گیاهان به خصوص درختان میوه مانند پسته، انگور و زیتون، برای گلدهی کامل و تشکیل بهتر میوه و تلقیح گل ها می باشد.<br style="box-sizing:border-box;" /></span><br style="box-sizing:border-box;color:#727171;font-family:BYekan, tahoma;font-size:13px;text-align:justify;background-color:#ffffff;" /><span style="box-sizing:border-box;background:rgb(255, 255, 255);font-size:13px;margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;display:inline-block;font-family:BYekan, tahoma;text-align:justify;"><span style="box-sizing:border-box;background:transparent;margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;display:inline-block;">بسته بندی:</span><span style="box-sizing:border-box;background:transparent;margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:top;display:inline-block;">در گالن های 1، 5 و 20 لیتری ارائه می شود.<br style="box-sizing:border-box;" /></span><br style="box-sizing:border-box;" />نحوه مصرف: بصورت محلولپاشی قابل استفاده است.<br style="box-sizing:border-box;" />تذکر: از مصرف این کود در مناطقی که مسمومیت بور در خاک یا آب وجود دارد خودداری نمایید. قابل اختلاط با اکثر کودها میباشد. از اختلاط آن با علف کش ها و سایر سموم قارچ کش اجتناب نمایید.<br style="box-sizing:border-box;" />این محصول دارای گواهینامه ثبت مواد کودی از مؤسسه خاک و آب می باشد.</span>

#